Health Bulletin: Dengue Signs, Symptoms, & Prevention

sp2

Goodbye summer and hello rainy season!

Marahil ang iba sa atin ay nakahinga na nang maluwag dahil makakatipid na tayo sa bill ng kuryente (mababawasan na ang oras ng pag-aaircon!) at mababawasan na ang heat stroke incidents lalo na sa mga kasama nating on field ang trabaho; ngunit dapat din nating tandaan na ang panahong ito ay may dala ring  mga panganib tulad ng pagbabaha at iba’t ibang uri ng sakit gaya na nga ng Dengue.

Continue reading

How To Be Productive At Work

sp1

Some of us would have moments when we’d be so in the zone that it felt like we can work all day; but of course, we would also have those lazy and uninspiring days when all we seem to want to do is just check our Facebook, check our email over and over again, or bug our friends in our Messenger list just because. But then you’d be reminded of how there’s so many things to be done that you just can’t afford to slack off. How do we push ourselves to be productive? Let me share with you some of the things that worked for me.

Continue reading