Health Bulletin: Dengue Signs, Symptoms, & Prevention

sp2

Goodbye summer and hello rainy season!

Marahil ang iba sa atin ay nakahinga na nang maluwag dahil makakatipid na tayo sa bill ng kuryente (mababawasan na ang oras ng pag-aaircon!) at mababawasan na ang heat stroke incidents lalo na sa mga kasama nating on field ang trabaho; ngunit dapat din nating tandaan na ang panahong ito ay may dala ring  mga panganib tulad ng pagbabaha at iba’t ibang uri ng sakit gaya na nga ng Dengue.

Ano nga ba ng Dengue?

Ito ay isang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng kagat ng isang female Aedes mosquito.

Ano ang mga sintomas nito?

 • High fever that lasts from 2 to 7 days (Mataas na lagnat na tumatagal mula 2 hanggang 7 araw)
 • Bleeding manifestation such as, bleeding of nose, gums etc. (Pagdurugo ng ilong, gums at iba pa)
 • Loss of appetite (Kawalang ganang kumain)
 • Nausea and Vomiting (Pagkaduwal at Pagsusuka)
 • Dizziness (Pagkahilo)
 • Severe Headache (Matinding pananakit ng ulo)
 • Joint, Muscle and Bone pain (Pananakit ng buto at kasukasuan)\

Do’s for Dengue Patients:

 • May take Paracetamol
 • Should take a plenty of rest
 • Drink plenty of water

Don’ts for Dengue Patients:

 • Don’t take medicines containing Aspirin
 • Don’t take dark-colored food and drinks
 • Don’t take antibiotics, it is not required
 • Don’t wait in case symptoms of dengue appear

Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang malaman kung paano natin maiiwasan ang Dengue, hindi ba? Ano naman ang mga maaari nating gawin upang makaiwas sa nasabing sakit? Sundin natin ang 4S ng Department of Health (DOH):

 • Search and destroy
  • Clean the house and surroundings
  • Close the lid of water containers
  • Change the water in flower vase once a week
  • Remove all sources of stagnant water
 • Seek immediate consultation If have fever for 2 days
 • Say “NO” to indiscriminate fogging
 • Self-Protection measures
  • Use insect repellant
  • Use long sleeved shirts
  • Take a bath always

Idineklara nga bilang Dengue Awareness Month ang buwan ng Hunyo kaya naman maiging makilahok at maging parte tayo ng kampanyang ito upang malabanan at maiwasan ang Dengue. I-share mo sa iba ang mga natutunan mo rito at laging mag-ingat!


Jefferson Paolo Alegre is currently the Occupational Health & Safety Specialist and resident registered nurse of LIGHT.

Posted in Blog, Health and Wellness and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *