Quick Exercise Ideas for the Busy You

exercise

Finding time for exercise is a challenging task. Agree? Especially to us, professionals, we have so many excuses – overtime, busy, stressed, etc. And if you are one of those who frequent the gym, you might have heard from a friend whenever you’d ask them to come with you the usual, “naku, next time na lang!” or “sige, try ko tomorrow.

Continue reading

Health Bulletin: Dengue Signs, Symptoms, & Prevention

sp2

Goodbye summer and hello rainy season!

Marahil ang iba sa atin ay nakahinga na nang maluwag dahil makakatipid na tayo sa bill ng kuryente (mababawasan na ang oras ng pag-aaircon!) at mababawasan na ang heat stroke incidents lalo na sa mga kasama nating on field ang trabaho; ngunit dapat din nating tandaan na ang panahong ito ay may dala ring  mga panganib tulad ng pagbabaha at iba’t ibang uri ng sakit gaya na nga ng Dengue.

Continue reading